Informatie voor de vroedvrouw

Een les over GBS voor de vroedvrouw:

Wat zijn GBS ook al weer?

GBS staat voor Groep B Streptokokken. GBS worden in de wetenschappelijke literatuur ook wel “Streptococcus agalactiae” genoemd. Het zijn bacteriën die zich zowel bij mannen als bij vrouwen vooral in de darmen vestigen. GBS zijn bolvormige bacteriën die geordend zijn in kettingen. Ze vormen kleine (3-4mm) grijs/witte kolonies. Wanneer iemand “GBS-positief” of “GBS-drager” is, merkt men daar doorgaans niets van. GBS behoren tot de transiënte flora, dat wil zeggen dat ze op een bepaald moment aanwezig kunnen zijn en op een ander moment niet. Wanneer men over een “GBS-kolonisatie” spreekt, bedoelt men dat de bacterie zich op een bepaald lichaamsdeel heeft gevestigd zonder daar klachten te veroorzaken. Wanneer er sprake zou zijn van klachten, spreekt men van een infectie. Een “GBS-kolonisatie” is dus niet hetzelfde als een “GBS-infectie”.

GBS hebben om hun celwand een glutineuze laag, een soort kapsel. Dit kapsel heeft meerdere functies; het zorgt er bijvoorbeeld voor dat de bacterie vastbindt aan menselijk weefsel, dit is een belangrijke eerste stap in het veroorzaken van infecties. Verschillende polysacchariden (die deel uitmaken van dit kapsel) helpen de bacterie te ontsnappen aan de verdedigingsmechanismen van de gastheer. Op basis van verschillen in de polysacchariden van het kapsel zijn er tien verschillende soorten (serotypen) van GBS te onderscheiden (Ia, Ib, II – IX). Ieder serotype van GBS heeft een unieke structuur en unieke antigenen.

GBS-infecties komen vooral voor bij pasgeborenen, zwangere vrouwen en oudere mensen. Ongeveer 15-40% van de zwangere vrouwen is drager van GBS. Omdat een GBS-kolonisatie intermitterend aanwezig kan zijn, kan de GBS-status van een zwangere vrouw verschillen van haar voorgaande zwangerschappen.

Ongeveer de helft van de zwangere vrouwen die GBS-positief is, zal de bacterie doorgeven aan de baby. Aangezien GBS bij sommige baby’s tot ernstige infecties kunnen leiden, is er in België een GBS-preventiebeleid.

 • Wat is het Belgische GBS-beleid?
 • Hoe voert men deze vaginale en rectale cultuur correct uit?
 • Wat kunnen de gevolgen van een maternale GBS-kolonisatie zijn bij de zwangere vrouw?
 • Wat kunnen de gevolgen zijn van een neonatale GBS-kolonisatie?
 • Hoe komt een baby eigenlijk in contact met GBS?
 • Welke pasgeborenen lopen meer risico op een GBS-infectie?
 • Wat is “vroeg neonatale GBS”?
 • Wat is “laat neonatale GBS”?
 • Hoe herken ik een neonatale GBS-infectie?
 • Wat zijn de langetermijngevolgen van neonatale GBS?
 • Wat is het voordeel van intrapartum antibiotica profylaxe?
 • Wat zijn de nadelen van intrapartum antibiotica profylaxe?
 • Kan een zwangere vrouw een antibiotica behandeling weigeren?
 • Hoe is het GBS-beleid in andere landen geregeld?
 • Wat is antibiotica resistentie?
 • Zijn er alternatieve behandelingen om een neonatale GBS-infectie te voorkomen?
Naar boven